Banner Image Fa R Rms With Logo
Nieuwe studie geopend

FaR-RMS: Een nieuwe studie voor kinderen en volwassenen met rhabdomyosarcoom opgestart in België

Nieuwe studie opgestart: FaR-RMS studie onderzoekt nieuwe behandelingen voor pediatrische en volwassen patiënten met rhabdomyosarcoom, met als doel de resultaten te verbeteren.

FaR-RMS is een nieuwe internationale studie gesponsord door de Universiteit van Birmingham en in samenwerking met Bayer. In België wordt de studie nationaal gecoördineerd door het Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), met Dr. Christine Devalck als nationale hoofdonderzoeker. Alle Belgische pediatrische hemato-oncologiecentra nemen deel aan deze studie. Deze proef vindt plaats in België dankzij de financiële steun van KickCancer.

Rhabdomyosarcoom (RMS) is het meest voorkomende pediatrische sarcoom van zacht weefsel, maar dit type kanker kan ook volwassenen treffen. De overlevingskans van patiënten met een laag risico of standaard risico op RMS is zeer hoog, maar de prognose voor patiënten met een zeer hoog risico of metastatisch RMS blijft lager. Deze patiënten kunnen baat hebben bij nieuwe therapeutische schema's. 

FaR-RMS is een een overkoepelende studie voor kinderen en volwassenen die voor het eerst de diagnose RMS hebben gekregen of een terugval van de aandoening hebben ervaren. De studie volgt een meervoudige arm, met meerdere fasen formaat, en omvat verschillende onderzoeksvragen. FaR-RMS is opgezet als een doorlopend onderzoeksprogramma en zal zich voortdurend aanpassen door nieuwe behandelingsmethoden te introduceren op basis van nieuwe gegevens en innovaties. De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek zijn divers: het probeert de effecten van nieuwe behandelingsschema's te beoordelen bij personen met zowel nieuwe als teruggekeerde RMS-gevallen. Verder wordt onderzocht of het veranderen van de duur van onderhoudstherapie van invloed is op de resultaten en of wijzigingen in dosering, de locatie (in geval van metastatische ziekte) en timing van radiotherapie de resultaten en de kwaliteit van leven van de patiënt kunnen verbeteren. 

Bronverwijzingen voor meer informatie over de studie: 

Dit nieuws is geschreven door BSPHO