BSPHO team
Over de Belgische Vereniging van Kinderhematologie en Oncologie

Over BSPHO

De BSPHO (Belgian Society of Paediatric Haematology and Oncology) werd opgericht in 1996 als een samenwerkingsverband tussen experten van de erkende Belgische kinderhaemato-oncologische centra om expertise en kennis te delen en de patiëntenzorg te verbeteren.

De BSPHO heeft hiervoor interdisciplinaire werkgroepen kinderhaemato-oncologen, (neuro)chirurgen, radiotherapeuten, onderzoekers en paramedici (apothekers, psychologen, studiecoördinatoren, verpleegkundigen, diëtisten, sociaal werkers, revalidatiemedewerkers).

BSPHO hoofddoelen

 • De zorg en de toegang tot de meest doeltreffende behandelingen verzekeren voor kinderen en jongeren met kanker in België verbeteren
 • Organiseren/versterken samenwerking tussen experts in kinderhematologie en oncologie op nationaal en internationaal niveau
 • Het bevorderen van klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pediatrische hematologie en oncologie
 • Het bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van pediatrische hematologie en oncologie
 • De professionele groep van experts vertegenwoordigen in interacties met publieke en privé- organisaties (nationaal en internationaal)
 • Informatie verstrekken over kanker bij kinderen aan zorgverleners, patiënten en hun ouders, en het grote publiek

BSPHO activiteiten

 1. 1) Wetenschappelijke samenwerking bevorderen

  • Organiseren van nationale vergaderingen van de tumorraad om patiëntengevallen en nieuwe behandelingsopties te bespreken, waaronder klinische onderzoeken in de vroege fase
  • Ontwikkelen van opleidingen voor gezondheidswerkers en referentie-informatie voor de familie van kinderen met kanker
 2. 2) Toegang tot klinische onderzoeken vergemakkelijken

  • Centraliseren van de opzet, financiering en follow-up van klinische studies voor alle pediatrische hemato-oncologische centra
 3. 3) Advocacy

  • De artsen van de Belgische pediatrische hematologie-oncologische centra vertegenwoordigen en het centrale aanspreekpunt zijn voor nationale & internationale autoriteiten.
  • De autoriteiten, het grote publiek en de partners bewust maken van de kinderkankerproblematiek in samenwerking met patiëntenorganisaties

BSPHO board members

An Van Damme
Cliniques Universitaires Saint-Luc

An Van Damme

President

Paediatric Haemato-oncologist

Chef de Service Hématologie et Oncologie Pédiatrique

Barbara De Moerloose
Universitair Ziekenhuis Gent

Barbara De Moerloose

Vice-President

Paediatric Haemato-oncologist

Afdelingshoofd Pediatrische hemato-oncologie en stamceltransplantatie

Benoit Florkin
CHU de Liege, site Citadelle

Benoit Florkin

Treasurer

Paediatric Haemato-oncologist

Docteur - Department of Pediatrics

Sandra Jacobs
Universitair Ziekenhuis Leuven

Sandra Jacobs

Secretary

Paediatric Haemato-oncologist

Adjunct-kliniekhoofd kinderhemato-oncologie

Christophe Chantrain
Clinique CHC MontLegia

Christophe Chantrain

Board member

Paediatric Haemato-oncologist

Responsable du Secteur d'hématologie oncologie pédiatrique

Christine Devalck
Hopital Universitaire des enfants Reine Fabiola

Christine Devalck

Board member

Paediatric Haemato-oncologist

Chef de Service Hématologie et Oncologie Pédiatrique

Toon Van Genechten
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Toon Van Genechten

Board member

Paediatric Haemato-oncologist

Kinderhemato-oncoloog

Werken bij de BSPHO

Interesse in werken bij de BSPHO? Bekijk de beschikbare vacatures.

Vragen?

De BSPHO geeft geen medisch advies. Indien u vragen heeft over de diagnose of behandeling; gelieve contact op te nemen met het ziekenhuis, de arts of huisarts waar uw kind behandeld wordt.