Banner Image  Website News & Events Page (5)
BSPHO Nieuws

Koninklijk Besluit in verband met de kinderoncologie in België

We vernemen de publicatie in the Staatsblad van het amendement van het Koninklijk Besluit in verband met de kinderoncologie in België.

Deze aanpassing bestaat uit het groeperen van patiënten in een kleiner aantal referentiecentra en het creëren van netwerken om delen van de zorg en behandeling te organiseren in de eigen regio.

Deze maatregel volgt de internationale evolutie en de aanbeveling van het Europees Referentie Netwerk voor kinderoncologie (ERN PaedCan), dat referentiecentra minstens 100 nieuwe gevallen per jaar moeten behandelen, in plaats van het huidige minimumaantal van 50.

Iedere kinderkanker betreft een zeldzame ziekte. Jaarlijks worden er ongeveer 400 kinderen getroffen door kanker in België. Dit betreft een zestigtal verschillende ziekten wat betekent dat de behandeling hiervan een doorgedreven expertise vereist van alle actoren betrokken bij de deze behandeling.

Het is daarom logisch de aanpak te concentreren om te kunnen waarborgen dat we de huidige zeer goede kwaliteit van zorg die we in België bieden veilig stellen voor de toekomst, in het licht van de ontwikkelingen op vlak van geneeskunde en wetenschap. 

Tegelijk is het zo dat een behandelingstraject voor kinderkanker zeer zwaar is voor het kind en zijn familie. Om die reden is het tevens belangrijk te bepalen welke elementen van de behandeling en zorg beter zo dicht mogelijk in de buurt van de woonplaats van de patiënt kunnen plaatsvinden.

Artsen en zorgverleners op het terrein staan nu voor de uitdaging deze netwerken te organiseren met als doel de beste overlevingskansen te bieden aan ieder kind en tegelijk de kwaliteit van leven en overleven te waarborgen tijdens het behandelingstraject en nadien.

Dit nieuws is geschreven door BSPHO