Banner Image I Euro Ewing
Nieuwe studie geopend

iEuroEwing: Nieuwe studie voor Ewing-sarcoompatiënten gestart in België

Een nieuwe studie, iEuroEwing, werd gestart in juni 2024. Deze studie zal de optimalisatie van de behandeling evalueren bij patiënten met Ewing sarcoom.

Een Ewingsarcoom is een kwaadaardige aandoening die typisch voorkomt bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een gemiddelde leeftijd van 14-15 jaar bij diagnose. De meeste Ewing sarcomen ontstaan in het bot, terwijl 20% van de gerapporteerde gevallen ontstaat in weke delen.

De iEuroEwing trial is een gezamenlijk protocol van Europese en andere internationale studiegroepen van Ewing sarcoom. Het primaire doel en basis van dit protocol is het verbeteren van de overleving van patiënten met Ewing sarcoom en Ewing-achtige sarcomen. De studie is onderverdeeld in 3 delen: chemotherapie bij standaard risicopatiënten en hoog risicopatiënten en radiotherapie in standaard risicopatiënten.

De standaard chemotherapiebehandeling bestaat uit vincristine, doxorubicine, cyclofosfamide (VDC) afgewisseld met ifosfamide, etoposide (IE). Deze zal worden vergeleken met dezelfde eerstelijnsbehandeling met een aanvullende onderhoudsbehandeling van 6 maanden met vinorelbine en cyclofosfamide (VinoCyc).

Het primaire doel van het radiotherapiegedeelte is om te onderzoeken of een intensificatie van de lokale radiotherapie van de primaire tumorregio de maximale acute huidtoxiciteit tijdens de fase van radiotherapiefase niet zal verhogen.

De internationale sponsor van de iEuroEwing studie is de German Paediatric Oncology Group GPOH gGmbH, Berlijn (Duitsland). In België wordt de studie gecoördineerd door Cliniques Universitaires Saint Luc, met Prof. Dr. Bénédicte Brichard als nationaal coördinerend onderzoeker. Alle Belgische centra voor kinderhematologie-oncologie nemen deel aan deze studie. Voor België verwachten we 60 patiënten te rekruteren over een rekruteringsperiode van 6,5 jaar.

Deze studie is open in België dankzij de financiële steun van de fondsen Simon Bauvin, Robert Brancart, Christian Lispet, Rosa Meynen, Denise Raes, Alberte Delferière, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Dit nieuws is geschreven door BSPHO