Banner Image Alcl Vbl News
Nieuwe studie geopend

ALCL-VBL: Een nieuwe studie voor pediatrische non-Hodgkin Lymfoompatiënten opgestart in België

In september 2023 is een nieuwe studie, ALCL-VBL, gestart.  Deze studie zal de doeltreffendheid evalueren van de behandeling met Vinblastine voor pediatrische patiënten, jonger dan 18 jaar, met de diagnose anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL).  

ALCL is een kankertype dat vooral kinderen en tieners treft en dat ongeveer 10-15% uitmaakt van alle non-Hodgkin lymfoomgevallen in deze leeftijdsgroep. ALCL kan zich op verschillende plaatsen in het lichaam manifesteren, waaronder lymfeklieren in de borst of buik, wat vaak leidt tot symptomen zoals koorts, gewichtsverlies en nachtelijk zweten. Daarnaast kan het buiten de lymfeklieren voorkomen en gebieden aantasten zoals de huid, botten en longen, en kan het zelfs de milt, lever of zachte weefsels aantasten.  

Tijdens de lokale standaarddiagnose worden ALCL-patiënten in verschillende risicogroepen ingedeeld op basis van ALK-status, ziektestadium en minimaal gedissemineerde ziekte (MDD).  ALCL-patiënten die ALK-positief zijn, stadium I, II of III en MDD-negatief zijn, worden geclassificeerd als standaard risico en komen in aanmerking voor deelname aan de ALCL-VBL studie. In deze studie krijgen patiënten gedurende 24 maanden wekelijkse behandeling met intraveneuze vinblastine. Alle andere ALCL-patiënten met een hoog risico worden behandeld volgens de huidige behandelingsrichtlijnen.  

Het primaire doel van de ALCL-VBL studie is om aan te tonen dat ten minste 75% van de kinderen gediagnosticeerd met standaard-risico ALCL genezing kunnen bereiken door 24 maanden behandeling met intraveneuze vinblastine monotherapie.  

De internationale sponsor van de ALCL-VBL studie is de German Paediatric Oncology Group GPOH gGmbH, Berlijn (Duitsland). In België wordt de studie gecoördineerd door de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, met Prof. Dr. Anne Uyttebroeck als nationaal coördinerend onderzoeker. Alle Belgische centra voor kinderhematologie-oncologie nemen deel aan deze studie. Voor België verwachten we 2 patiënten per jaar te rekruteren in de ALCL-VBL studie.  

Deze studie is open in België dankzij de financiële steun verleend door de fondsen Simon Bauvin, Robert Brancart, Christian Lispet, Rosa Meynen, Denise Raes, Alberte Delferière, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Links

Over de studie:

Over de ziekte: 

Dit nieuws is geschreven door BSPHO