Banner Image Teva
Pharma News

LONQUEX®: Nieuwe indicatie en terugbetaling in de kindergeneeskunde

Teva Pharma Belgium heeft nieuwe en unieke indicatie- en terugbetalingsscriteria aangekondigd voor LONQUEX® (lipegfilgrastim) 6 mg, met ingang van 1 maart 2023!

LONQUEX® is nu aangewezen voor volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder om de duur van neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie te verminderen bij patiënten die cytotoxische chemotherapie ondergaan voor maligniteiten (met uitzondering van chronische myeloïde leukemie en myelodysplastische syndromen). Dankzij deze uitzonderlijke terugbetalingscriteria voor LONQUEX® kunnen pediatrische patiënten genieten van optimale bescherming tegen door chemotherapie geïnduceerde neutropenie met slechts één injectie per chemotherapiecyclus.

De vergoedingsaanvraag voor LONQUEX®, met betrekking tot de nieuwe criteria voor zowel volwassenen als kinderen (PFS en flacon), zijn zoals gebruikelijk beschikbaar via het eHealth-platform vanaf 1 maart 2023.

Raadpleeg voor meer informatie dit document of neem contact op met BSPHO om u door te verbinden met de Business Unit Manager van TEVA (Nathalie Plasman).

Dit nieuws is geschreven door BSPHO