Banner Image  Symposium 2023
BSPHO-Evenement

BSPHO Symposium 2023

Inschrijving

De registratie voor het symposium is gesloten wegens het bereiken van de maximale capaciteit. We waarderen uw interesse en kijken ernaar uit U op een toekomstig evenement te ontmoeten.

Inschrijvingsgeld: 

Tot 10/11/2023: 10 €  

Na 10/11/2023: 20 €  

De registratie voor dit evenement is verplicht.

Accreditatiepunten aangevraagd voor artsen en apothekers.  

Certificaat van deelname (JACIE) zal worden geleverd.  

Agenda  

Het evenement vindt plaats om 12.30 tot 18.00 uur in het Provinciehuis Leuven. 

Het programma, de onderwerpen en de sprekers vind je in de agenda. Alle presentaties zullen simultaan vertaald worden naar het Frans en het Nederlands. 

Er worden foto's genomen en gepubliceerd op onze website. Indien u niet wenst dat uw foto gepubliceerd wordt, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen. 

Wat is het BSPHO Symposium?  

Het BSPHO Symposium is een tweejaarlijks evenement dat zich richt op belangrijke thema's op het gebied van kinderkanker en dat deskundigen op het gebied van kinderhemato-oncologie (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, enz.) samenbrengt. 

Het thema van dit jaar is "Revalidatie in de kinderoncologie". Revalidatie heeft een enorm potentieel om de impact van kanker en de behandeling ervan te verzachten en kan zelfs een rol spelen bij het verminderen van de morbiditeit en mortaliteit. Het uiteindelijke doel is een platform te bieden om de zorg voor kinderen met kanker die behandeld worden in gespecialiseerde kinderhemato-oncologische centra te helpen verbeteren. 

Waarom deelnemen?  

  • Netwerkgelegenheid - Dit is een kans voor professionals in de gezondheidszorg om elkaar te ontmoeten en problemen en trends te bespreken, naar presentaties te luisteren, zelf beste praktijken voor te stellen en aanbevelingen te doen.   
  • Boeiende & informatieve presentaties - Leden van verschillende pediatrische centra presenteren waardevolle inzichten en kennis over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van pediatrische oncologie. 

Sponsors 

Dit evenement werd georganiseerd dankzij de steun van onze sponsors: 

Bspho Symposium Sponsor Logos Final

Hoe er geraken?  

Adres: Provincieplein 1, 3000 Leuven

Routeplan Provinciehuis Leuven Detailbeeld 20230214.jpg

Meer informatie over de bestemming vind je hier.

Google Kaart Link

Parking  

Parking De Bond, Martelarenplein 18 

Parking Kinepolis, Bondgenotenlaan 145 

Er zijn GEEN plaatsen beschikbaar bij het Provinciehuis! 

Delen & verbinden