Skip links

tocab logo rond couleur nl

De Belgische vereniging van kinderoncologen (BSPHO) zoekt middelen om elk kind met kanker toegang te verschaffen tot vernieuwend onderzoek en betere behandelingen.

De BSPHO verenigt de 8 Belgische gespecialiseerde centra voor kinderoncologie en heeft als doelstellingen :

  • de samenwerking tussen de centra voor de ontwikkeling en het delen van expertise ;
  • Belgische vertegenwoordiging bij (inter)nationale publieke en private organisaties ;
  • het opzetten en ondersteunen van klinische studies voor nieuwe behandelingen bij jonge kankerpatiënten.

Word schenker van de campagne To Cure and Beyond van de BSPHO zodat kinderen en jongeren met kanker de vruchten kunnen plukken van wetenschappelijk onderzoek.

Rekeningnummer: BE07 2400 0471 0766

Rekeninghouder: BSPHO

Adres: Veldkapelgaarde, 30 – 1200 Brussel

 

De BSPHO is bevoegd om vrijgestelde giften te ontvangen voor schenkingen.

Indien u nog verdere vragen hebt of u wenst een gift te doen, kan u onderstaand formulier invullen (we hebben uw gegevens nodig voor het fiscale attest in geval van een gift).