Skip links

Over ons

De BSPHO (Belgian Society of Paediatric Haematology and Oncology) werd opgericht in 1996 als een samenwerkingsverband tussen experten van de erkende Belgische centers kinderhaemato-oncologische centra om expertise en kennis te delen en de patiëntenzorg te verbeteren..

De BSPHO heeft hiervoor interdisciplinaire werkgroepen kinderhaemato-oncologen, chirurgen, neurochirurgen, radiotherapeuten, onderzoekers, datamanagers en paramedici (apothekers, psychologen, verpleegkundigen, diëtisten, sociaal werkers, fysiotherapeuten).

Onze doelen zijn

 • Gestandaardiseerde kwaliteitszorg verstrekken voor alle kinderen en adolescenten in België

 

 • Samenwerking aanmoedigen tussen de experten in kinderhaematologie en –oncologie op nationaal en internationaal niveau

 

 • De kennis over kinderhematologie en –oncologie bevorderen door expertise te delen tussen de erkende Belgische kinderhaemato-oncologische centra

 

 • Deelname aan internationale klinische studies en onderzoeksprojecten om de diagnosestelling en de behandeling van kinderen en adolescenten met kanker te verbeteren

 

 • Opleiding en bijeenkomsten in België en in het buitenland ondersteunen op universitair en institutioneel niveau

 

 • Klinische en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderhaemato-oncologie bevorderen

Onze activiteiten

 • Het centraliseren van de voorbereiding en de opvolging van klinische studies voor alle kinderhaemato-oncologische centra

 

 • Het organiseren van een wekelijks virtueel nationaal oncologisch overleg om casussen en nieuwe behandelingsmogelijkheden te bespreken, alsook early phase klinische studies in

 

 • Het centraliseren van de voorbereiding en de opvolging van klinische studies voor alle kinderhaemato-oncologische centra (link pagina klinische studies)

 

 • Het opstarten en opvolgen van nationale projecten in samenwerking met het Kankerregister

 

 • Een online platform voor professionelen om informatie omtrent behandeling voor kinderen met kanker uit te wisselen

Board members

De 8 erkende Belgische kinderhaemato-oncologische centra worden vertegenwoordigd in de board van de BSPHO.