Skip links

Overlevers

Samen staan we werk

De genezingskansen van kinderen met kanker zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Hierdoor zal consequence,een aanzienlijk aantal overlevers tijdens hun leven één of meer nevenwerkingen gerelateerd aan de behandeling ervaren. Uw arts zal net na de behandeling een schema voor verdere opvolging voorstellen, maar ook op lange termijn zodat nevenwerkingen van de behandeling in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden.

De BSPHO is vertegenwoordigd in verschillende nationale en internationale initiatieven, zoals PanCare, om de richtlijnen voor opvolging van overlevers te optimaliseren.

Je kind heeft zijn/haar behandeling beëindigd

Wanneer je kind zijn/haar behandeling heeft beëindigd, zal de arts de mogelijke nevenwerkingen op lange termijn opnieuw in detail bespreken. De arts zal een schema voor verdere opvolging voorstellen. De onderzoeken tijdens deze opvolging en de frequentie hiervan hangt af van het type kanker en de behandeling die je kind gehad heeft. Het eerste jaar na de behandeling zijn deze raadplegingen en onderzoeken frequent, maar deze zullen over de jaren verminderen in frequentie..

Opvolging op lange termijn

Kinderen kunnen nog lange tijd na het beëindigen van de behandeling problemen ondervinden. Hierdoor is het belangrijk om op lange termijn door de artsen opgevolgd te worden, zelfs als volwassene.

De meeste nevenwerkingen op lange termijn worden veroorzaakt door chemotherapie of radiotherapie die toegediend werd. These long-term effects depend on the het type behandeling, de dosering van de medicatie en de leeftijd van het kind tijdens de behandeling. De nevenwerkingen zijn meestal progressief en kunnen onomkeerbaar zijn.  De meest voorkomende nevenwerkingen op lange termijn zijn: problemen met de groei, de ontwikkeling, het hart, de longen, de nieren en de vruchtbaarheid. Het is dus belangrijk om deze vroegtijdig op te sporen en de passende behandeling op te starten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de nevenwerkingen op lange termijn verwijzen we u naar volgende websites:

CCLG
COG
PanCare
IGHG
SKION