Skip links

Klinische studies

Wat is een klinische studie?

Lees meer

Wat zijn de verschillende studies?

Lees meer

Moet ik deelnemen?

Lees meer

Welke studies zijn open?

Lees meer

Wat is een klinische studie?

Een klinische studie is een medische studie waarbij onderzoek uitgevoerd wordt bij de mens om een ziekte beter te voorkomen, vast te stellen, of te behandelen.

Het aantal kinderen en jongeren met kanker is relatief klein. Vandaar dat deelname aan grote (meestal academische) studies essentieel is om voldoende data te verzamelen om conclusies te kunnen trekken wat betreft betere behandelingsopties. Reeds tientallen jaren worden veel kinderen en jongeren met kanker behandeld in grote klinische studies. Dit heeft bijgedragen tot betere overlevingskansen voor kinderen met kanker.

In onze klinische studies voor kinderkanker wordt de bestaande behandeling doorgaans vergeleken met nieuwe medicatie of een licht aangepaste behandeling om de kans op genezing te verhogen en/of de kans op herval en effecten op lange termijn te verminderen (therapie optimalisatie studies).
België maakt deel uit van een uitgebreide Europese en/of internationale samenwerking met andere studiegroepen en professionelen waarbij kennis en expertise samengebracht wordt om voornamelijk academische studies op te zetten en uit te voeren. Indien er geen klinische studies beschikbaar zijn voor een bepaald type kinderkanker worden kinderen en jongeren behandeld volgens de huidige standaardbehandeling of nationale/internationale goedgekeurde richtlijnen. Elk kind zal steeds de beste behandeling krijgen die beschikbaar is.

Wat zijn de verschillende types studies?

Een academische of niet-commerciële studie is een studie die niet opgezet of gefinancierd wordt door een farmaceutisch of biotech bedrijf. Deze studies worden georganiseerd door een publieke non-profit instelling, meestal een universiteit of een ziekenhuis. Het voornaamste doel van een academische studie is een verbetering en optimalisatie van de bestaande behandeling (fase III studies). De meeste studies voor kinderen met kanker zijn grote academische therapie optimalisatie studies om de huidige behandeling te verbeteren.

Commerciële studies worden opgezet, gefinancierd en uitgevoerd door farmaceutische bedrijven. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe geneesmiddelen tegen kanker op de markt gekomen. Op dit moment zijn echter slechts enkele geneesmiddelen goedgekeurd voor gebruik bij kinderen met kanker. Ondertussen worden er steeds meer klinische studies met geneesmiddelen voor kinderen met kanker uitgevoerd.

Fase I
Bij een fase I studie worden nieuwe geneesmiddelen vaak voor de eerste keer getest en wordt de correcte dosis bepaald. Bij deze studies kan er nagegaan worden of een geneesmiddel of behandeling veilig is en welke nevenwerkingen er optreden. Fase I studies worden bij een kleine groep patiënten uitgevoerd die meestal reeds alle mogelijke behandelingen gekregen hebben.

Fase II
Eens de correcte dosis voor kinderen gevonden werd, zal de efficiëntie in een fase II studie bij een grotere groep patiënten nagegaan worden waarbij eveneens naar de nevenwerkingen gekeken wordt. Een fase II studie kan ook nagaan of een geneesmiddel op een andere efficiëntere manier gegeven kan worden. Sommige fase II studies zijn gerandomiseerd (patiënten worden willekeurig toegewezen aan één van de behandelingsgroepen).

Fase III
Bij een fase III studie wordt een nieuwe behandeling vergeleken met de bestaande standaard behandeling bij grote aantallen patiënten. Fase III studies zijn de studies die het meest uitgevoerd worden bij kinderen met kanker (therapie optimalisatie studies) en zijn meestal gerandomiseerde studies. Deze studies lopen over een relatief lange periode en worden meestal op internationaal niveau uitgevoerd omdat grote aantallen patiënten nodig zijn.

Moet ik deelnemen?

Neen, deelname aan een klinische studie is volledig vrijwillig. Ook nadat u toegestemd heeft om deel te nemen, ben u nog steeds vrij om uw kind terug te trekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven. Dit zal geen invloed hebben op de medische opvolging/zorg van uw kind of de relatie met de dokter van uw kind. Uw kind zal steeds de beste zorg ontvangen en het welzijn van uw kind is steeds het belangrijkste.

De arts van uw kind zal de studie volledig uitleggen met alle voor– en nadelen. Indien u beslist om uw kind te laten deelnemen zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen. In dit formulier wordt de studie volledig uitgelegd. De arts zal dit formulier met u overlopen en u zal een kopie ontvangen van dit ondertekend formulier.


Voor patiënten jonger dan 18 jaar dienen beide ouders steeds een toestemmingsformulier te ondertekenen. Jongeren van 12 tot 17 jaar ontvangen een apart informatieformulier en dienen een instemmingsformulier te ondertekenen. Patiënten van 8 tot 11 jaar ontvangen een informatieformulier.

Bij het uitvoeren van een klinische studie dienen een aantal regels en wetten in acht genomen te worden om de deelnemer te beschermen (patiënt of kind) en om ervoor te zorgen dat er wetenschappelijk correcte resultaten getrokken kunnen worden. Alle studies die aan u voorgesteld worden, zijn goedgekeurd door de verschillende ethische comités en de overheid en worden uitgevoerd volgens alle Belgische wetten wat betreft klinische studies en de bescherming van de privacy.

Welke studies zijn open?

Alle dokters in de Belgische centra voor kinderhaemato-oncologie zijn vertrouwd met de klinische studies die open zijn en of uw kind in aanmerking komt om deel te nemen of niet. Indien een geschikte klinische studie beschikbaar is voor de behandeling van uw kind in één van de Belgische centra zal dit met u besproken worden door de behandelende kinderhaemato-oncoloog.

Indien er geen klinische studie open is in België voor de aandoening van uw kind, zal uw kind behandeld worden volgens de huidige standaard behandeling volgens nationale/internationale goedgekeurde richtlijnen. Uw kind zal steeds de beste behandeling krijgen die beschikbaar is. Voor meer informatie kan u de arts van uw kind steeds contacteren.

Naam studieFase Type sponsorStatus studieLinkcancer_type_hfilterpathology_hfiltersponsor_type_hfilterphase_hfilter
1321.7 -idarucizumabIIICommercialOpenLink benign-haematology supportive-carethromboembolismcommercialiii
1367.1 -BI 894999ICommercialOpenLink commerciali
20110261 - TVEC -Talimogene LaherparepvecICommercialOpenLink bone-tumour melanoma neuroblastoma soft-tissue-sarcomasewing-sarcoma high-risk-neuroblastoma melanoma non-high-risk-neuroblastoma non-rms osteosarcoma rmscommerciali
997HA402 -rFVIIIFcIVCommercialOpenLink benign-haematologyhemophiliacommercialiv
AC220-A-U202 - Quizartinib I/IICommercialOpenLink leukemiaamlcommerciali-ii
ACCL1333/CV185155 ApixabanIIICommercialOpenLink supportive-careall b-nhl-b-allcommercialiii
ALL SCT ped 2012 FORUM IIIAcademicOpenLink bone-marrow-transplant leukemiaall bone-marrow-transplantacademiciii
ALL TogetherIIIAcademicOpenLink leukemiaallacademiciii
AMoRe 2017IIAcademicOpenLinkleukemiaamlacademicii
ASPAN/AAcademicOpenleukemia lymphomaall b-nhl-b-allacademicn-a
Baxalta 071102 -rVWFIIICommercialOpenLink benign-haematologyvwb-diseasecommercialiii
Baxalta 261203 /Baxpup 855 -PEGylated Factor VIII IIICommercialOpenLink benign-haematologyhemophiliacommercialiii
BEACONIIAcademicOpenLink neuroblastomahigh-risk-neuroblastoma non-high-risk-neuroblastomaacademicii
Biomarin 270-302 -BMN 270IIICommercialOpenbenign-haematologyhemophiliacommercialiii
CCTL019A2205B -CAR T-Cell TherapyN/ACommercialOpenLink leukemia lymphomab-nhl-b-allcommercialn-a
CDRB436G2201 -Tadpole -dabrafinib- trametinib IICommercialOpenLink brain-tumourhgg lggcommercialii
CINC424D2301 – Reach 3 -RuxolitinibIIICommercialOpenLink supportive-caregvhdcommercialiii
CINC424F2201 - Jakavi REACH 4 - ruxolitinibI/IICommercialOpenLink supportive-caregvhdcommerciali-ii
CL1-68587-003 (UCART19 long-term FU) ICommercialOpenLink leukemia lymphomab-nhl-b-allcommerciali
I-CML-Ped RegistryObservationalAcademicOpenleukemiacmlacademicobservational
National COVID-19 registry PHON/AAcademicOpenLink benign-haematology bone-marrow-failure-and-myelodysplasia bone-marrow-transplant bone-tumour brain-tumour extracranial-germ-cell-tumours hepatic-tumour histiocytosis leukemia lymphoma melanoma neuroblastoma renal-tumour retinoblastoma soft-tissue-sarcomas supportive-carealcl all aml anemia apl aspergillosis-mucomycosis atrt b-nhl-b-all bone-marrow-transplant choroid-plexus-tumor cml craniopharyngeoma dipg ependymoma ewing-sarcoma extra-cranial-germ-cell-tumors gvhd hemophilia hepatic-tumor hgg high-risk-neuroblastoma hlh hodgkin intracranial-gct itp jmml lch lgg lymphoblastic-lymphoma mds medulloblastoma melanoma neutropenia non-high-risk-neuroblastoma non-rms oms-des osteosarcoma renal-tumour retinoblastoma rms saa sickle-cell-disease thalassemia thromboembolism thrombopenia thrombosis vod vwb-diseaseacademicn-a
CSEG101B2201 -CrizanlizumabIICommercialOpenLink benign-haematology supportive-caresickle-cell-disease vodcommercialii
CSL645-5004 -rIX-FPObservationalCommercialOpenbenign-haematologyhemophiliacommercialobservational
CTL019B2001X-CTL-019 IIICommercialOpenleukemiab-nhl-b-allcommercialiii
D5136C00010 - Hestia4 -Ticagrelor ICommercialOpenLink benign-haematologysickle-cell-diseasecommerciali
Daratumumab ALL2005 IICommercialOpenLinkleukemia lymphomaall b-nhl-b-all lymphoblastic-lymphomacommercialii
DIPG RegistryObservationalAcademicOpenbrain-tumourdipgacademicobservational
Ependymoma IIII, IIIAcademicOpenLinkbrain-tumourependymomaacademicii iii
ERN-EuroBloodNet Registry COVID-19N/AAcademicOpenLink benign-haematologyacademicn-a
EsPhALL2017IIIAcademicOpenLink leukemiaallacademiciii
EuroNet-C2IIIAcademicOpenLink lymphomahodgkinacademiciii
EWOG MDS 2006ObservationalAcademicOpenLinkbone-marrow-failure-and-myelodysplasiajmml mdsacademicobservational
EWOG SAAObservationalAcademicOpenbone-marrow-failure-and-myelodysplasiasaaacademicobservational
Fertility add-on EuroNet-C2ObservationalAcademicOpenlymphomahodgkinacademicobservational
HEM-POWR -Damoctocog alfa pegol ObservationalCommercialOpenLink benign-haematologyhemophiliacommercialobservational
Hestia3 - TicagrelorIIICommercialOpenLink benign-haematologysickle-cell-diseasecommercialiii
Hovon 113IIIAcademicOpenLinkbone-marrow-transplant supportive-carebone-marrow-transplant gvhdacademiciii
HR NBL 1IIIAcademicOpenLinkneuroblastomahigh-risk-neuroblastomaacademiciii
INFORM RegistryObservationalAcademicOpenbone-marrow-failure-and-myelodysplasia bone-tumour brain-tumour extracranial-germ-cell-tumours hepatic-tumour histiocytosis leukemia lymphoma neuroblastoma renal-tumour retinoblastoma soft-tissue-sarcomasalcl all aml atrt b-nhl-b-all choroid-plexus-tumor cml craniopharyngeoma dipg ependymoma ewing-sarcoma extra-cranial-germ-cell-tumors hepatic-tumor hgg high-risk-neuroblastoma hlh hodgkin intracranial-gct jmml lch lgg lymphoblastic-lymphoma mds medulloblastoma non-high-risk-neuroblastoma non-rms oms-des osteosarcoma renal-tumour retinoblastoma rms saaacademicobservational
IntReALL SR 2010IIIAcademicOpenLinkleukemiaallacademiciii
Jazz VOD 15007-JZP-381 -DefibrotideIIICommercialOpenLink bone-marrow-transplant supportive-carebone-marrow-transplant vodcommercialiii
Kraniopharyngeom 2007N/AAcademicOpen, Stop randomizationbrain-tumourcraniopharyngeomaacademicn-a
LBL 2018IIIAcademicOpenLink lymphomalymphoblastic-lymphomaacademiciii
LCH IVN/AAcademicOpenLinkhistiocytosislchacademicn-a
LINESIIIAcademicOpenLinkneuroblastomanon-high-risk-neuroblastomaacademiciii
LYM3003 - IbrutinibIIICommercialOpenLink lymphomab-nhl-b-allcommercialiii
NB-SCIObservationalAcademicOpenneuroblastomahigh-risk-neuroblastoma non-high-risk-neuroblastomaacademicobservational
NOPHO DBH AML 2012IIIAcademicOpenLinkleukemiaamlacademiciii
OIMS/DES 2011N/AAcademicOpenLinkneuroblastomaoms-desacademicn-a
PHITTIIIAcademicOpenLink hepatic-tumourhepatic-tumoracademiciii
rEECur EORTC 1403II, IIIAcademicOpenLink bone-tumourewing-sarcomaacademicii iii
TGM 2013N/AAcademicGuidelines, OpenLink extracranial-germ-cell-tumoursextra-cranial-germ-cell-tumorsacademicn-a
UCART-19_002 (PALL) ICommercialOpenLinkleukemiaallcommerciali
Umbrella SIOP-RTSG 2016ObservationalAcademicOpenLink renal-tumourrenal-tumouracademicobservational